Alchemie van de liefde

Het geheim van de strijd, en hoe relatieconflicten je helpen om de Steen der Wijzen te vinden.

Lisette Thooft


Samenvatting

Alles is één
De alchemisten waren op zoek naar volmaaktheid. Een van de symbolen hiervoor was de Steen der Wijzen, die lood zou kunnen omvormen tot goud. Alchemisten gingen ervan uit dat alles één is en dat het mogelijk moet zijn om in stappen goud uit lood te maken door de verbinding van tegendelen.
De schrijfster beschouwt elke liefdesrelatie als een alchemisch proces. Er is zoveel strijd met de persoon waar je het meest van houdt omdat we die relatie aangaan om te streven naar een hoger niveau. Als het goed is, wordt je relatie in de loop van een lang huwelijk steeds edeler en waardevoller, en daarmee word je een vollediger mens.
Je begint als het onedele metaal lood en eindigt als goud.
Je kent misschien wel van die paren die door de jaren samen gelouterd zijn: de man heeft dan waarschijnlijk wat vrouwelijke kwaliteiten ontwikkeld en is daardoor minder bang voor emoties; de vrouw heeft mogelijk wat mannelijke kwaliteiten ontwikkeld en is daardoor minder kritisch en minder verkrampt geworden.

De cirkel
Al in het voorwoord zet de schrijfster dat zij telkens relaties had verbroken, omdat zij dacht dat de mannen zich niet wilden binden. Hoewel haar huidige geliefde anders was, begonnen ze na verloop van tijd toch te kibbelen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstond waarbij zij zich ergerde en haar man zich terugtrok. Dit keer ontdekte ze dat ze haar partner niet de schuld kon geven.

Elke relatie is prima
De schrijfster ontdekte dat zij en haar partner goed waren zoals ze waren. Ze begon haar partner werkelijk te accepteren en haar eigen bijdrage in de relatie te zien.
Deze ontdekkingstocht is een proces dat tijd kost. Het gaat erom twee tegenpolen in jezelf te verenigen. De schrijfster gaat uit van het principe: je partner is precies de juiste partner voor jou op dit moment (en als je geen partner hebt, dan is dat wat je nu nodig hebt). Niemand moet veranderen, maar door het proces aan te gaan, verandert de situatie vanzelf en word je liefdevoller, bewuster en meer ontspannen.
Het idee van perfectie bestaat niet, maar ontwikkeling bestaat wel. Het uitgangsmateriaal is wel precies goed om mee aan de slag te gaan. Je hoeft je helemaal niet bezig te houden met het veranderen van je partner; je hoeft alleen maar naar jezelf te kijken.

De draak en de robot
De schrijfster herkende haar ‘draak’ van betweterigheid, bezitsdrang en bedilzucht die haar partner zoveel schrik aanjoeg dat hij dichtklapte en een ‘gepantserde ridder’ of ‘robot’ werd.
Als de vrouw haar partner telkens corrigeert of haar geliefde als bezit claimt, dan is de draak in haar in actie. Met scherpe klauwen grijpt ze op die manier haar partner vast en laat niet los. Ze begint te vitten en let overal op. Als haar geliefde zich niet gedraagt zoals zij vindt dat het hoort, kan ze gevaarlijk worden en hem ‘vuurspuwend onverzadigbaar verslinden’. Ze komt altijd liefde en aandacht tekort. Het is deze draak waarvoor de man instinctief op de vlucht slaat en dat maakt haar woedend.

Als de man niet echt aanwezig is tijdens een emotionele vraag, dan is de robot in hem aanwezig. Zijn gevoel schermt hij af, zoals ridders hun hartstreek pantserden. Het probleem hierbij is dat er geen liefde bij zit. Hij is de man geworden die zijn ridderlijkheid niet inzet om zijn vrouwe te beminnen, maar om in blinde vaart op zijn vijand af te stormen. De robot is een nazaat van de gepantserde ridder. Dat de robot in actie is, kan bijvoorbeeld blijken uit prestatiezucht of met zijn blik op oneindig en zijn verstand op nul achter de computer zitten. Hij kan ook de automatische piloot aanzetten en op ieder probleem reageren door direct met een oplossing te komen, ongeacht wat de ander daarbij voelt. Hij is robot geworden juist omdat hij van binnen zo gevoelig is. Hij vlucht als de draak hem aanvalt.

Vrijheid en liefde
Het eigenlijke doel van de ridder is vechten voor de vrijheid. Voor de in zijn harnas gevangen man is verslaving (denk aan werk, computer, seks) de valkuil, want dan is er geen vrijheid meer.
Vrouwen willen hechting en verbinding; ze streven naar liefde. De valkuil van de vrouw is de ander verslinden en dan is de ander er niet meer.
Vrijheid en liefde horen onlosmakelijk bij elkaar. Vrijheid zonder liefde is geen vrijheid, maar een egotrip. Andersom is liefde zonder vrijheid ook geen echte liefde, want dan wordt de geliefde doodgeknuffeld. Werkelijk liefhebben is de ander vrijlaten.
Het hoogste doel in de alchemie is het ontwikkelen van zowel vrijheid als liefde. Juist in contact met de tegenpool kun je deze staat bereiken. Als de een naar verbinding streeft en de ander naar vrijheid dan botst dat gegarandeerd. Juist deze botsing zorgt voor ontwikkeling.
Zowel mannelijkheid als vrouwelijkheid zijn in beide geslachten aanwezig. Voor vrouwen is emancipatie niet genoeg; op een dieper niveau zou je de draak in je ziel moeten ontdekken en heel langzaam onschadelijk moeten maken, zodat je je geliefde in vrijheid kunt laten zijn wie hij is. Mannenemancipatie betekent dat je je bewust wordt van de robot in je ziel en dat je leert om je energie in te zetten voor de liefde.

Alchemische processen
Elke relatie kent fasen van ontwikkeling, net als een alchemisch proces. De schrijfster gaat dan een aantal (al)chemische processen na en vergelijkt die uitgebreid met de processen in een relatie:
De verhitting is een lekker warme gezegende periode van verliefdheid.
Tijdens de fase van oplossing van je ideaalbeeld zie je de ander wat realistischer en de machtsstrijd dient zich aan. Tijdens deze fase kom je tot het inzicht dat je partner niet volmaakt is, maar dat is oké. Tijdens de fase van verrotting zijn er conflicten. Draak en robot komen te voorschijn.
Verrotting is in de natuur een gezond en heilzaam proces, onmisbaar voor een vruchtbare bodem. De ruzies in je relatie vormen een vruchtbare bodem voor je ontwikkeling.
In de vorige fase gaf je je partner de schuld van alles, maar tijdens de fase van de vermindering verlies je de illusie dat je zelf een perfecte partner bent. Je begint je eigen draak of de robot in je te observeren.
Tijdens de fase van de gasvorming vindt spiritualisering plaats. Als vrouw begin je je draak te temmen door los te laten. Dit is een pijnlijk offer, maar je gehechtheid wordt hiermee echte liefde. Alleen vrijheid maakt een vrouw werkelijk liefdevol.
Een man wordt zich in deze fase bewust van zijn robot, waardoor hij daarvan leert. Hij ontvlucht de draak niet meer. Het lijkt alsof je je vrijheid offert, maar door de liefde krijg je juist innerlijke vrijheid.
In de fase van de vereniging vindt het ‘heilige huwelijk’ plaats. Vrijheid en liefde staan niet meer tegenover elkaar, maar kristalliseren tot eenheid. Er ontstaat vrijheid om het onvolmaakte in jezelf en in je partner lief te hebben.
Tijdens het proces van de stolling kunnen de nieuwe inzichten aarden. Dit kost tijd.

De steen der wijzen
Het meest volmaakte is de vrijheid om ook het onvolmaakte lief te hebben. Het alchemische relatieproces geeft goud als uiteindelijk resultaat.

Tineke, augustus 2010