Werkwijze en Tarieven

Het is erg belangrijk om te kijken en te voelen of het klikt voor we met elkaar in zee zullen gaan.

Welk verlies
Denk aan het missen van je partner, het overlijden van een dierbare, een scheiding, het verlies van werk of gezondheid …

Welke relaties
Bij relaties kun je denken aan: partners, geliefden, ouders-kinderen, familieleden, ex-partners …

Als je problemen hebt in je relatie, is het een voordeel wanneer je met z’n tweeën komt, maar dit is niet altijd mogelijk.

Corona-maatregelen
Helaas schudden we voorlopig geen handen en houden we afstand, maar u bent wél welkom. U kunt mij gerust bellen.

Ethische code
Ik houd me aan de ethische code van de Academie voor Counselling en Coaching. Deze code legt een aantal waarden vast die ik onderschrijf. De basisvoorwaarden voor mij zijn:

– Vertrouwelijkheid
– Integriteit
– Onpartijdigheid
– Respect

De volledige tekst van de Ethische Code kun je lezen bij www.counselling.nl.


Tarieven

€     80,-       voor een individu tijdens kantooruren
€   110,-       voor een koppel tijdens kantooruren
€     20,-       toeslag per sessie buiten kantooruren

Normaal duurt een sessie  4 kwartier voor individuen en  (ruim) 5 kwartier voor een koppel.

Bij niet tijdig afzeggen worden de kosten van één sessie in rekening gebracht. Afspraken kunnen tot 48 uur vóór het afgesproken tijdstip zonder kosten worden verzet.

Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten van counselling geheel of gedeeltelijk. Dit is mede afhankelijk van de polis die je hebt afgesloten. Bij declaraties bij de zorgverzekering heb je mijn AGB-code als zorgverlener nodig.
Een lijst van zorgverzekeraars die de diensten uit het aanvullend pakket (deels) vergoeden vind je via de link:
Lijst van Zorgverzekeraars

Registercounsellor: ABvC
Registertherapeut:  RBCZ

Geschillencommissie: SCAG
KvK: 17252184
AGB-code:  90 – . . . . . .
BTW-ID nummer: NL00177 421 2B14


Privacy Beleid
(Versie 25 mei 2018)

Lemniscaat Counselling respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Lemniscaat Counselling heeft deze privacybeleidsverklaring opgesteld als gevolg van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die vanaf 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 wordt gehandhaafd).

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Lemniscaat Counselling.

Delen met derden
Lemniscaat Counselling verstrekt jouw gegevens niet aan derden zonder dat u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens
Lemniscaat Counselling kan persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Lemniscaat Counselling en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een intakeformulier aan Lemniscaat Counselling verstrekt.

Bij Lemniscaat Counselling kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

Doel verwerking persoonsgegevens
Lemniscaat Counselling verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging persoonsgegevens
Lemniscaat Counselling heeft passende maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
Lemniscaat Counselling is gehouden aan geheimhouding van je gegevens. 

Bewaartermijn persoonsgegevens
Lemniscaat Counselling bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Na afronding van de therapie is de bewaartermijn van persoonsgegevens maximaal 3 jaar  m.u.v. de gegevens in de financiële administratie waarvoor een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar geldt. De bewaartermijn voor het dossier is 15 jaar.
Lemniscaat Counselling zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar Lemniscaat Counselling en deze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Cookies
De website van Lemniscaat Counselling maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies om de meest optimale gebruikservaring te realiseren op mijn website. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.) Lemniscaat Counselling gebruikt cookies om een puur technische reden. Deze cookies worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Voor het verzamelen van informatie en statistieken van de website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt, is zo ingesteld dat het wordt geanonimiseerd.

Disclaimer
Lemniscaat Counselling is gerechtigd de inhoud van deze Privacybeleidsverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.