Lemniscaat

De lemniscaat is het wiskundige teken voor oneindigheid.

Je kunt de lemniscaat zien als symbool voor de oneindige ruimte en tijd. Het beeld nodigt uit tot beweging waardoor het ruimte biedt en een opening geeft naar de toekomst toe. De lemniscaat geeft vorm aan evenwicht tussen binnen en buiten, tussen geven en nemen, tussen aandacht voor jezelf en voor de ander.

In de lemniscaat kun je ook de relatie zien tussen jezelf en de ander. Dat kun je ervaren tussen partners onderling, maar ook tussen cliënt en counsellor. Afwisseling en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernbegrippen.

Bij het kruispunt van de lemniscaat zit een spanningsveld met mogelijkheden tot interactie. Je kunt tijdens het contact de ander in vrijheid echt ont-moeten.

Je kunt de lemniscaat ook zien als twee cirkels die een relatie met elkaar zijn aangegaan. In het geval van een scheiding of bij verlies is het zaak de twee delen op een gezonde manier weer los van elkaar te krijgen.

Als mens ben je niet statisch. Er zou een voortdurend proces moeten zijn; geen rechtlijnigheid, geen vicieuze cirkel, niet in een klein kringetje blijven ronddraaien, maar telkens een impuls geven en ontvangen.